Lyckeboanna

Mina barn
Jag är en stolt Mamma!

Av allt jag upplevt i livet så är det största av allt att ha fått dessa gåvor, mina barn. Ja, de är ju inte gåvor som man får äga, men man får låna dem ett tag och sköta om dem när de är små, sedan får man finnas där för dem och med dem genom livet.

Och hur livet än förändras så är mina barn min Glädje!